De moderne accountant in 2019

Accountants kunnen het niet bij het foute eind hebben 

Dit rapport volgt op een onafhankelijk onderzoek gevoerd in opdracht van Sage en uitgevoerd door Viga. Drieduizend accountants verspreid over de wereld* namen eraan deel in januari 2019. De resultaten zijn een weerspiegeling van hoe het beroep van de accountant er vandaag uitziet en hoe dit zal evolueren. Dit biedt een uniek perspectief op hoe u zich als accountant kunt wapenen voor de toekomst.

 

Bent u klaar voor het komende decennium?

De beslissingen die accountants vandaag maken, zullen de toekomst bepalen.. 

Uit dit rapport blijkt dat accountants aan de vooravond van enorme veranderingen staan. Het effect hiervan zal voelbaar zijn in het volgende decennium – en later.

Klanten verwachten meer, nieuwe wetten worden ingevoerd, de digitale revolutie dendert voort en een nieuwe generatie maakt zijn opwachting. Als gevolg daarvan zien we dat het overgrote deel van de accountants momenteel hun aanbod, hun processen en de structuur van hun werking grondig evalueren.

De traditionele kerncompetenties van accountants blijven uiteraard belangrijk, maar steeds vaker zoeken accountants naar manieren om hun job anders in te vullen. We zien dat de focus minder ligt op transacties en meer op partnerships en adviesverlening. Om daar een succes van te maken, zoeken accountants steeds vaker naar talent en expertise van buitenaf.

Is daarmee de kous af? Neen, want accountants maken zich zorgen over de volgende generatie accountants en in het bijzonder over hun vaardigheden. Onze respondenten zijn bezorgd over de traditionele accountancyopleidingen. Bovendien zien we dat de sector worstelt om tot een divers personeelsbestand te komen. Ze willen meestrijden in de war for talent en zich klaarstomen voor de toekomst.

Toch zijn accountants positiever dan ooit over de voordelen van technologie. Artificiële intelligentie, bijvoorbeeld, zien ze als een kans om te automatiseren. Ze vrezen wel dat de technologische revolutie in de praktijk niet snel genoeg voor verandering zorgt.

Het aanpakken van personeelskwesties waar medewerkers wel bij varen en die ook helpen om de winstgevendheid te verhogen, zijn fundamenteel om een positieve en financieel gezonde werkplek te creëeren.

Accountancy evolueert en groeit voortdurend omdat accountants inspelen op de behoeften van bedrijven. Dit rapport geeft meer inzicht in wat er precies moet veranderen het komende decennium.

 

Overzicht Accountancy – Een sector die evolueert

90% van de accountants gelooft dat er een culturele verschuiving is in de sector

Net als in elke andere sector, speelt accountancy in op zakelijke en maatschappelijke veranderingen.

 

De onderzoeksgegevens suggereren dat de culturele verschuiving deels wordt gestuurd door de klanten en de markt die samen veel meer vragen dan puur het verwerken van de cijfers. Daarnaast zijn er ook nog de medewerkers. Babyboomers komen steeds meer in contact met millennials en dat zorgt voor nieuwe en verschillende inzichten, verwachtingen en competenties. Dit brengt automatisch veranderingen met zich mee, maar het betekent ook dat accountants aan potentieel talent dezelfde voordelen moeten kunnen bieden als grotere bedrijven om hen aan te trekken en te binden aan hun bedrijf.

De digitale revolutie draagt ook bij aan de culturele verschuiving. Technologieën als cloud computing worden de norm en artificiële intelligentie verlicht de administratieve last. Dit helpt vooruitstrevende bedrijven om productiever te zijn, maar het dwingt hen er ook toe om na te denken over de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. 

Uit de ondervraging van dit jaar blijkt dat accountants reageren op de toenemende klantenverwachtingen. Ze beseffen dat ze aan de vooravond van verandering staan. Om die veranderingen te bewerkstelligen zijn ze hard aan het werk:

  • Bijna de helft van de ondervraagde accountants lichtte zijn huidige werking al door, aangezien dit een impact heeft op hun klanten en op de evoluerende markt
  • De meerderheid staat ervoor open om mensen aan te nemen die geen traditionele boekhoudkundige achtergrond hebben.
  • De meerderheid van de accountants is het erover eens dat de traditionele accountancyopleidingen niet zullen voldoen om tegen 2030 op een succesvolle manier een kantoor te runnen.
  • Bijna twee op de drie accountants die we spraken, vindt dat het tempo waarmee nieuwe technologieën in gebruik worden genomen omhoog moet om internationaal competitief te blijven

Onderzoeksvraag:  

Welke van deze zaken verklaart het best de culturele verschuiving in onze sector?

Uit het onderzoek blijkt dat de sector mogelijk niet voldoende doet om in dialoog te gaan met nieuw talent. Een divers personeelsbestand zal leiden tot verschillende ideeën en nieuwe manieren van denken. Collega’s zullen klanten beter van dienst kunnen zijn. Medewerkers met een verschillende achtergrond zullen andere ervaringen achter de rug hebben, waardoor ze sneller verschillende standpunten kunnen begrijpen.

Ons onderzoek toont aan dat...

  • minder dan een derde van de accountants actief bezig is met het diversifiëren van het personeelsbestand
  • nog minder accountants beschikken over een schriftelijk beleid omtrent diversiteit en inclusie

Toch is het aannemelijk dat een divers personeelsbestand cruciaal is om de empathie te bevorderen of om problemen op te lossen in verschillende situaties. Een personeelsbestand dat het klantenbestand weerspiegelt, is toegankelijker, aantrekkelijker en creatiever. 

 

Gestage progressie

77% van de ondervraagde accountants heeft er ‘erg veel vertrouwen’ of 'vertrouwen' in dat ze meer algemeen bedrijfsadvies zullen kunnen verlenen aan hun klanten. 

Bij Sage gaan we al meer dan 35 jaar in dialoog met accountants en sinds 2017 voeren we dit jaarlijkse onderzoek. Het is duidelijk dat er gestaag iets verandert. De accountant wordt steeds minder de persoon die enkel en alleen waakt over de cijfers. 

De voorgaande jaren hebben aangetoond hoe technologische revoluties zoals de cloud, automatisering en artificiële intelligentie de motor zijn achter de verandering. Dit gaf een boost aan het idee dat accountants een meer strategische rol moeten opnemen. 

Het onderzoek van dit jaar geeft aan dat accountants op het emotionele en pragmatische niveau de veranderingen hebben aanvaard die noodzakelijk zijn. Ze zijn meer dan ooit klaar om hun klanten advies te bieden wat betreft marketing, strategie, groei, cashflow en nog veel meer. Accountants geloven dat ze in staat zijn om een bredere dienstverlening aan te bieden, zelfs als dit momenteel geen deel uitmaakt van hun kortetermijnvisie.

 

Lees het volledige rapport van Sage hier