Ouderwetse boekhouders raken hun kantoren aan de straatstenen niet kwijt

De kleine boekhouder die onder de kerktoren de facturen an de lokale bakker, beenhouwer en kruidenier inboekte en hun btw bere­kende, is al langer een - zo goed als - uitgestorven ras. "Hun rol was beperkt», zegt Jan Verbrugge van SDM-Valorum, gespecialiseerd in het begeleiden van verkoop en aankoop van bedrijven. Verbrugge heeft in 35 jaar tijd 130 accountantskantoren gekocht, gefusio­neerd en verkocht en zag de sector erg evolueren. «Die kleine boekhouder was een beetje jurist, beetje fiscalist en een familievriend. Voor de rest was het vooral de tijd dat de kennissen van de accountant belangrijker waren dan de kennis van de accountant. (lacht) Op café had je altijd wel iemand die riep: 

'Ik heb een goeie boekhouder, want ik betaal geen belastingen'. Dan zei ik al­tijd: ·zoek snel een andere, want ooit zal je ze dubbel betalen'.» 

De bakker, beenhouwer en kruidenier onder de kerktoren zijn ondertussen in veel dorpen vervangen door de superette. De concentratiebeweging bij de af­nemers van hun diensten, zorgde mee voor een schaalvergroting bij de accountantskantoren. Bovendien werd de wetgeving steeds ingewildcelder. Specialisatie drong zich dus op. Kanto­ren gingen ook om die reden samen- ...